Vadba

Izvajanje telesne dejavnosti v otroštvu pomembno vpliva na življenjski slog in zdravstveno stanje odraslega posameznika. Tako lahko aktiven življenjski slog pripomore k preprečevanju debelosti pri mladostnikih in pomembno zmanjša smrtnost odraslih. Raziskave kažejo, da se zdrav odnos do telesne dejavnosti razvija že v otroštvu do 12. leta, ter da so telesno dejavni otroci kasneje tudi telesno dejavni mladostniki in odrasli. Redna telesna dejavnost zmanjšuje stres, anksioznost in depresijo.

Naše cilj je, da otroci in odrasli na naših športnih dejavnostih osvojijo različne gibalne spretnosti, spoznavajo ugodne učinke telesne dejavnosti in si pridobivajo trajne športne navade.

Več informacij o posamezni vadbi najdete pod zavihki posamezne vadbe ali pokličite na 041 552 875 (Dita)