Predtekmovalna skupina

V predtekmovalno skupino vpisujemo otroke stare od 6 do 8 let. program zajema tako snežne treninge, kot tudi kondicijske treninge, ki so naravnani tako, da otroci pridobivajo osnove najrazličnejših športov in s tem širino znanja, na kateri se gradi v kasnejših obdobjih. Smučarski treningi so sestavljeni iz 90% prostega smučanja in smučanja v didaktičnih postavitvah (situacijske postavitve, poligoni, hodniki, atipične postavitve,…) z uporabo kratkih količkov, markerjev, metlic… ter 10% smučanje v tekmovalnih postavitvah.

Smučati začnemo s pričetkom smučarske sezone na slovenskih smučiščih. Treningi bodo potekali maksimalno 3 x tedensko (vikend + en dan med tednom).

Poudarek bo na razvoju sposobnosti obvladovanja atipičnih situacij, spoznavanju različnih terenskih oblik smučanja, spoznali pa se bodo tudi s tekmovalnim sistemom smučanja.

Otroci se bodo udeležili maksimalno 5 tekmovanj in s tem spoznali tekmovalni sistem in nabrali nekaj izkušenj.

CILJI PREDTEKMOVALNE SKUPINE:

 • Da otroci vzljubijo smučanje
 • Zaustavljanje v brekažu
 • Paralelni položaj smučanja na vseh nakloninah
 • Osvojiti tehniko smučanja s kontrolo hitrosti
 • Osvojiti tehniko smučanja po robnikih
 • Smučanje v paru
 • Spoznati smučanje v različnih izvedbah (z eno palico, brez palic, z žogo, obročem,…)
 • Osvojiti sposobnost pravilnega obremenjevanja in razbremenjevanja smuči
 • Osvojiti stabilen zgornji del telesa med smučanjem
 • Spoznati in svojiti osnovne smučarske trike (vožnja nazaj, smučanje po eni nogi na najlažjih terenih, skoki čez boxe, smučanje po valovih,…)
 • Pridobiti osnovno znanje vožnje med kratkimi količki, metlicami, markerji v različnih postavitvah (hodniki, poligoni, atipične postavitve)
 • Osvojiti štartni odriv, odriv s palicami in drsalni korak
 • Dvigniti hitrostno bariero
 • Spoznati osnove smučanje skozi VSL postavitev

VABLJENI K VPISU !!!

INFO: T: 041 / 552 – 875