Predsednik kluba: Borut Korošec

Podpredsednik: Marko Tovornik

Poslovna sekretarka: Judita Korošec   –   INFO:     T: 00386 41 552 875   ;   E-mail: sduniorcelje@gmail.com

 

Smučarski klub Celje je pravno organizacijsko organiziran kot društvo. Za boljše delovanje in lažjo organizacijo je klub razdeljen v organe kluba in sekcije.

UPRAVNI ODBOR:
Borut Korošec
Marko Tovornik
Sabina Lenošek
Karl Rom
Jasmina Otorepec Vengust

NADZORNI SVET: Andreja Jovan (predsednica), Nina Jovan Kastelic, Lidija Selič
DISCIPLINSKA KOMISIJA: Jasmina Otorepec Vengust (predsednica), Sabina Lenošek, Mitja Bombač
STROKOVNI SVET: Cena Jovan (vodja), Grega Marguč, Gašper Weber, Denis Srebot, Žiga Rosina, Judita Korošec

TEKMOVALNA SEKCIJA: Gašper Weber (vodja)

SEKCIJA ZA ORGANIZACIJO TEKMOVANJ:
Andreja Jovan – vodja FIS tekmovanj
Delovna ekipa – vodja Marko Tovornik
Sodniška sekcija – vodja Milan Es

ŠPORTNA ŠOLA: Judita Korošec (vodja)
ZUTS: Denis Srebot (vodja)
VETERANSKA SEKCIJA: Karl Rom (vodja)
SKRBNIK INVENTARJA IN HIŠNIK: Boris Zorman

Uradni fizioterapevt naših tekmovalcev:
Fizoterapija Fizio-Fit, Matej Čebokelj – T: 031 803 451

Trenerji:
Gašper Weber – U14 / U16
Gregor Marguč – moška C reprezentanca
Cena Jovan