Predsednik kluba: Maruša Fras Vengušt

Podpredsednik: Mojca Kidrič

Smučarski klub Celje je pravno organizacijsko organiziran kot društvo. Za boljše delovanje in lažjo organizacijo je klub razdeljen v organe kluba in sekcije.

UPRAVNI ODBOR:
Maruša Fras Vengušt
Mojca Kidrič
Andreja Jovan
Marko Tovornik
Marko Krušnik
Uroš Omerzu
Franjo Dolenc

NADZORNI SVET: Suzana Grajžl (predsednica), Jasmina Vengust Otorepec, Boštjan Podrepšek
DISCIPLINSKA KOMISIJA: Žiga Rosina (predsednik), Niko Sedovnik, Katarina Bande

TEKMOVALNA SEKCIJA: Gašper Weber, Judita Korošec, Cena Jovan

SEKCIJA ZA ORGANIZACIJO TEKMOVANJ:
Andreja Jovan – vodja FIS tekmovanj
Delovna ekipa –
Sodniška sekcija –

ŠPORTNA ŠOLA: Judita Korošec (vodja)
ZUTS: Denis Srebot (vodja)
VETERANSKA SEKCIJA: Karl Rom (vodja)
SKRBNIK INVENTARJA IN HIŠNIK: Boris Zorman

Uradni fizioterapevt naših tekmovalcev:
Fizoterapija Fizio-Fit, Matej Čebokelj – T: 031 803 451

Trenerji:

  • Jure Grajžl – U8
  • Judita Korošec – U10 / U12
  • Gašper Weber – U14 / U16
  • Gregor Marguč – moška C reprezentanca
  • Cena Jovan