Ponovni sklic na redni letni občni zbor in volitve novega vodstva

SMUČARSKI KLUB CELJE

Aškerčeva 13, Celje

Na podlagi 24. in 25. člena Statuta Smučarskega kluba Celje in v skladu z določbami Zakona o društvih (ZDru-1) sklicujem

REDNI OBČNI ZBOR

SMUČARSKEGA KLUBA CELJE,

ki bo v ponedeljek, dne 27.05.2019 ob 18.00 uri,

v prostorih Fakultete za logistiko (predavalnica P 006),

Mariborska cesta 7, 3000 Celje  

z naslednjim dnevnim redom:

1.  Otvoritev občnega zbora in predhodna ugotovitev sklepčnosti.

2.  Imenovanje delovnih teles občnega zbora (predsednik skupščine, zapisnikar in dvočlanska verifikacijska komisija, ki opravlja tudi funkcijo overiteljev zapisnika in volilne komisije). 

3. Obravnava in sprejem Letnega poročila kluba za poslovno leto 2018, obravnava in sprejem Poročila nadzornega odbora kluba o preveritvi Letnega poročila kluba za poslovno leto 2018 ter podelitev razrešnice predsedniku in upravnemu odboru kluba za poslovno leto 2018.

4. Seznanitev občnega zbora z odstopno izjavo predsednika kluba.

5. Razrešitev dosedanjih članov upravnega odbora, nadzornega odbora, disciplinske komisije in podpredsednika kluba.

6. Predstavitev kandidatov za novega predsednika kluba in volitev novega predsednika ter podpredsednika kluba. 

7. Volitev novih članov upravnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije.

8. Predstavitev programa dela kluba za smučarsko sezono 2019/2020 (predsednik in predstavniki posameznih sekcij).

Udeležba na občnem zboru in glasovalna pravica:

Pravico udeležbe na občnem zboru imajo v skladu z določbo 10. člena Statuta Smučarskega kluba Celje vsi člani kluba, ki imajo plačano članarino za tekoče leto in urejeno pristopno izjavo.

V skladu z določbo 27. člena Statuta Smučarskega kluba Celje imajo glasovalno pravico le polnoletni člani kluba, ki imajo plačano članarino za tekoče leto in urejeno pristopno izjavo.

Vsak član kluba, ki ima pravico udeležbe in glasovanja na občnem zboru, ima pravico, da za zastopanje na občnem zboru pooblasti drugo polnoletno poslovno sposobno osebo, da se v njegovem imenu udeleži občnega zbora in v njegovem imenu uresničuje glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in predloženo na občnem zboru.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na občni zbor prijavijo na sprejemnem mestu najmanj 30 minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih članov potrdili prisotnost.

O vseh točkah dnevnega reda se glasuje z dvigom rok.

Člani oziroma njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom.

Celje, 19. maj 2019                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                 SMUČARSKI KLUB CELJE,

           predsednik Borut Korošec

REDNI LETNI OBČNI ZBOR

SMUČARSKI KLUB CELJE

Aškerčeva 13, Celje

Na podlagi 24. in 25. člena Statuta Smučarskega kluba Celje in v skladu z določbami Zakona o društvih (ZDru-1) sklicujem

REDNI OBČNI ZBOR

SMUČARSKEGA KLUBA CELJE,

ki bo v soboto, dne 11.05.2019 ob 9.00 uri,

v Termah Zreče (velika dvorana), Cesta na Roglo 15, Zreče

z naslednjim dnevnim redom:

1.  Otvoritev občnega zbora in predhodna ugotovitev sklepčnosti.

2.  Imenovanje delovnih teles občnega zbora (predsednik skupščine, zapisnikar in dvočlanska verifikacijska komisija, ki opravlja tudi funkcijo overiteljev zapisnika in volilne komisije). 

3. Obravnava in sprejem Letnega poročila kluba za poslovno leto 2018, obravnava in sprejem Poročila nadzornega odbora kluba o preveritvi Letnega poročila kluba za poslovno leto 2018 ter podelitev razrešnice predsedniku in upravnemu odboru kluba za poslovno leto 2018.

4. Seznanitev občnega zbora z odstopno izjavo predsednika kluba.

5. Razrešitev dosedanjih članov upravnega odbora, nadzornega odbora, disciplinske komisije in podpredsednika kluba.

6. Predstavitev kandidatov za novega predsednika kluba in volitev novega predsednika kluba.  

7. Volitev novih članov upravnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije.

8. Volitev novega podpredsednika kluba. 

9. Predstavitev programa dela kluba za smučarsko sezono 2019/2020 (predsednik in predstavniki posameznih sekcij).

10. Razno.   

Udeležba na občnem zboru in glasovalna pravica:

Pravico udeležbe na občnem zboru imajo v skladu z določbo 10. člena Statuta Smučarskega kluba Celje vsi člani kluba, ki imajo plačano članarino za tekoče leto in urejeno pristopno izjavo.

V skladu z določbo 27. člena Statuta Smučarskega kluba Celje imajo glasovalno pravico le polnoletni člani kluba, ki imajo plačano članarino za tekoče leto in urejeno pristopno izjavo.

Na občnem zboru lahko sodelujejo in uresničujejo glasovalno pravico le tisti člani, ki bodo plačali tekočo članarino najkasneje do torka 07.05.2019 do 18.00 ure, in istočasno izpolnili pristopno izjavo.

Vsak član kluba, ki ima pravico udeležbe in glasovanja na občnem zboru, ima pravico, da za zastopanje na občnem zboru pooblasti drugo polnoletno poslovno sposobno osebo, da se v njegovem imenu udeleži občnega zbora in v njegovem imenu uresničuje glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in predloženo na občnem zboru.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na občni zbor prijavijo na sprejemnem mestu najmanj 15 minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih članov potrdili prisotnost.

O vseh točkah dnevnega reda se glasuje z dvigom rok.

Člani oziroma njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom.

Celje, 3. maj 2019                                                                        

                                                                             SMUČARSKI KLUB CELJE,

predsednik Borut Korošec

DRŽAVNA PRVENSTVA U-14, 16

Pretekli konec tedna so na Krvavcu potekala državna prvenstva v slalomu in veleslalomu za tekmovalce do 14 in do 16 let. Naši tekmovalci so dosegli naslednje rezultate.

SLALOM: Ula Omerzu 4. mesto, Maja Sedovnik 7. mesto, Matej Kočevar 9. mesto, Taja Bombač 11. mesto, Alen Hribešek 25. mesto, Lan Dobnik – odstop.

VELESLALOM: Alen Hriberšek 1. mesto, Ula Omerzu 5. mesto, Matej Kočevar 12. mesto, Taja Bombač 14. mesto, Lan Dobnik 22. mesto, Maja Sedovnik – odstop.

DRŽAVNO PRVENSTVO V SUPERVELESLALOMU U-14

Nov dan nove medalje. Alen Hriberšek državni in pokalni zmagovalec v superveleslalomu do 14 let na Krvavcu. Ula Omerzu 8. mesto, Matej Kočevar 15. mesto. 🏅 🏆 💪

MLADINSKO DRŽAVNO PRVENSTVO V SLALOMU

V sredo, 20.3. je v Kranjski Gori potekalo mladinsko državno prvenstvo. Ula Stella Podrepšek pa je kot starejša mladinka postala državna prvakinja.

DRŽAVNO PRVENSTVO V SUPERVELESLALOMU U-16

21.3.2019 je na Krvavcu potekalo državno prvenstvo v kategoriji do 16 let, kjer je naša tekmovalka Maja Sedovnik postala državna podprvakinja. Na tekmi za Pokal Nordica Dobermann pa je dosegla odlično 1. mesto. Tekmovala pa je tudi Taja Bombač, ki pa je bila 16. in 15.

POKAL SimBy – tekmovanje v VSL za vse otroke od letnika 2007 do 2014 – VABLJENI :)

2. POKAL MESTA CELJA

Ste tekmovalni in bi se radi dokazali v vijuganju med količki? Ali pa bi samo radi doživeli občutke, ki jih pred vsako tekmo občuti na štartu naš Martin Čater?

Potem je ta dogodek, kot nalašč

za vas 🙂 … ne odlašaj in svojo prijavo oddaj še danes na: race.skicelje@gmail.com ali na 041 552 875

Se vidimo!!!

BOŽIČNO-NOVOLETNI TEČAJ SMUČANJA

Cena 250 eur, za TUŠ klub člane samo 220 EUR!!!        https://www.tus.si/tus-klub/partnerji/ponudba/smucarski-tecaji-za-otroke-sola-smucanja-simby-na-rogli-211

K vpisu na Božično-novoletni tečaj smučanja na Rogli vabimo vse otroke, stare od 4 do 15 let. 

Tečaj je idealna priložnost, da vaš otrok preživi te praznične dni aktivno in v pravem zimskem vzdušju, hkrati pa se nauči smučati oziroma izpopolni svoje znanje.

Z izkušenimi in strokovno podkovanimi učitelji bodo otroci spoznavali osnove smučanja na igriv in predvsem varen način.

V ceno tečaja je vključeno delo na snegu, avtobusni prevoz, kosilo, ski karta ter ob zaključku tudi tekma in podelitev nagrad in diplom. Tečaj poteka pet dni zapored in sicer od 9.00 do 14.00, z vmesnim odmorom za kosilo. Avtobus odpelje vsak dan ob 8.00 izpred vhoda na celjsko sejmišče, vrnemo pa se okoli 15.00 ure. Po potrebi se avtobus ustavi tudi na vmesnih postajah na relaciji Celje – Rogla.

Plačilo se izvede po prejetem računu, ki ga pošljemo po mailu.

PRIČETEK ŠOLE SMUČANJA

Vse udeležence šole smučanja obveščamo, da s šolo smučanja pričnemo 22.12.2018 !!!