IŠČEMO STROKOVNI KADER

Si zaključil-a študij ali pa si se odločil-a za pavziranje? Ali pa ti enostavno znese poleg študijskih obveznosti še kakšno urico oddelati v telovadnici ali na smučišču?

Če si študent Fakultete za šport ali pa kako drugače licenciran športni delavec, te vabimo, da se nam pridružiš. –

  • Iščemo vaditelje/trenerje za vodenje vadbe za odrasle
  • iščemo učitelje smučanja

Za več informaciji pokliči na 041 552 875 (Dita) ali pa pošlji predstavitveni mail na: prijave.skcelje@gmail.com

NOVO! NOVO! NOVO!

OD SEPTEMBRA 2019 BOSTE Z NAMI LAHKO MIGALI TUDI ODRASLI!

DA PA NE BO IZGOVOROV, KOT NPR: “nimam varstva za otroka”, SMO POSKRBELI TUDI ZA TO. TRENINGI ZA ODRASLE BODO NAMREČ V ISTEM TERMINU IN NA ISTI LOKACIJI, KOT VADBA ZA OTROKE 🙂 🙂 🙂 !!!

VEČ NAJDETE POD ZAVIHKOM “Vadba” – “Za odrasle”

PRIJAVE ŽE ZBIRAMO, ŠTEVILO PA JE OMEJENO!!!

MIGAJMO TUDI POLETI :)

NOVINARSKA KONFERENCA

19.6.2019 ob 13.00 je v Planetu Tuš v Celju potekala novinarska konferenca Smučarskega kluba Celje, na kateri so svoje načrte za prihodnjo sezono predstavili:

  • Martin Čater, ki se vrača po poškodbi kolena, ki jo je staknil na SP v Are-ju, na treningu smuka.
  • Grega Koštomaj, ki je po novem trener v slovenski moški reprezentanci za hitre discipline in bo od sedaj naprej tesno povezan z delom in treningi Čatra.
  • Mojca Kidrič, podpredsednica kluba, ki je predstavila načrt dela in vizijo kluba v prihodnjih sezonah.

POLETNA VADBA

Spoštovani starši,

obveščamo vas, da bo Smučarski klub Celje organiziral vadbo za otroke tudi med poletnimi počitnicami!

Srečevali se bomo vsak TOREK in ČETRTEK ob 17.00 uri na gimnaziji Kajuh v Celju.

Vadba ni namenjena le obstoječim članom, ampak se nam lahko pridružijo tudi novi člani, otroci stari od 3 do 10 let.

Za več informacij pokličite na 041 552 875

VABLJENI K VPISU !!!

Ponovni sklic na redni letni občni zbor in volitve novega vodstva

SMUČARSKI KLUB CELJE

Aškerčeva 13, Celje

Na podlagi 24. in 25. člena Statuta Smučarskega kluba Celje in v skladu z določbami Zakona o društvih (ZDru-1) sklicujem

REDNI OBČNI ZBOR

SMUČARSKEGA KLUBA CELJE,

ki bo v ponedeljek, dne 27.05.2019 ob 18.00 uri,

v prostorih Fakultete za logistiko (predavalnica P 006),

Mariborska cesta 7, 3000 Celje  

z naslednjim dnevnim redom:

1.  Otvoritev občnega zbora in predhodna ugotovitev sklepčnosti.

2.  Imenovanje delovnih teles občnega zbora (predsednik skupščine, zapisnikar in dvočlanska verifikacijska komisija, ki opravlja tudi funkcijo overiteljev zapisnika in volilne komisije). 

3. Obravnava in sprejem Letnega poročila kluba za poslovno leto 2018, obravnava in sprejem Poročila nadzornega odbora kluba o preveritvi Letnega poročila kluba za poslovno leto 2018 ter podelitev razrešnice predsedniku in upravnemu odboru kluba za poslovno leto 2018.

4. Seznanitev občnega zbora z odstopno izjavo predsednika kluba.

5. Razrešitev dosedanjih članov upravnega odbora, nadzornega odbora, disciplinske komisije in podpredsednika kluba.

6. Predstavitev kandidatov za novega predsednika kluba in volitev novega predsednika ter podpredsednika kluba. 

7. Volitev novih članov upravnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije.

8. Predstavitev programa dela kluba za smučarsko sezono 2019/2020 (predsednik in predstavniki posameznih sekcij).

Udeležba na občnem zboru in glasovalna pravica:

Pravico udeležbe na občnem zboru imajo v skladu z določbo 10. člena Statuta Smučarskega kluba Celje vsi člani kluba, ki imajo plačano članarino za tekoče leto in urejeno pristopno izjavo.

V skladu z določbo 27. člena Statuta Smučarskega kluba Celje imajo glasovalno pravico le polnoletni člani kluba, ki imajo plačano članarino za tekoče leto in urejeno pristopno izjavo.

Vsak član kluba, ki ima pravico udeležbe in glasovanja na občnem zboru, ima pravico, da za zastopanje na občnem zboru pooblasti drugo polnoletno poslovno sposobno osebo, da se v njegovem imenu udeleži občnega zbora in v njegovem imenu uresničuje glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in predloženo na občnem zboru.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na občni zbor prijavijo na sprejemnem mestu najmanj 30 minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih članov potrdili prisotnost.

O vseh točkah dnevnega reda se glasuje z dvigom rok.

Člani oziroma njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom.

Celje, 19. maj 2019                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                 SMUČARSKI KLUB CELJE,

           predsednik Borut Korošec

REDNI LETNI OBČNI ZBOR

SMUČARSKI KLUB CELJE

Aškerčeva 13, Celje

Na podlagi 24. in 25. člena Statuta Smučarskega kluba Celje in v skladu z določbami Zakona o društvih (ZDru-1) sklicujem

REDNI OBČNI ZBOR

SMUČARSKEGA KLUBA CELJE,

ki bo v soboto, dne 11.05.2019 ob 9.00 uri,

v Termah Zreče (velika dvorana), Cesta na Roglo 15, Zreče

z naslednjim dnevnim redom:

1.  Otvoritev občnega zbora in predhodna ugotovitev sklepčnosti.

2.  Imenovanje delovnih teles občnega zbora (predsednik skupščine, zapisnikar in dvočlanska verifikacijska komisija, ki opravlja tudi funkcijo overiteljev zapisnika in volilne komisije). 

3. Obravnava in sprejem Letnega poročila kluba za poslovno leto 2018, obravnava in sprejem Poročila nadzornega odbora kluba o preveritvi Letnega poročila kluba za poslovno leto 2018 ter podelitev razrešnice predsedniku in upravnemu odboru kluba za poslovno leto 2018.

4. Seznanitev občnega zbora z odstopno izjavo predsednika kluba.

5. Razrešitev dosedanjih članov upravnega odbora, nadzornega odbora, disciplinske komisije in podpredsednika kluba.

6. Predstavitev kandidatov za novega predsednika kluba in volitev novega predsednika kluba.  

7. Volitev novih članov upravnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije.

8. Volitev novega podpredsednika kluba. 

9. Predstavitev programa dela kluba za smučarsko sezono 2019/2020 (predsednik in predstavniki posameznih sekcij).

10. Razno.   

Udeležba na občnem zboru in glasovalna pravica:

Pravico udeležbe na občnem zboru imajo v skladu z določbo 10. člena Statuta Smučarskega kluba Celje vsi člani kluba, ki imajo plačano članarino za tekoče leto in urejeno pristopno izjavo.

V skladu z določbo 27. člena Statuta Smučarskega kluba Celje imajo glasovalno pravico le polnoletni člani kluba, ki imajo plačano članarino za tekoče leto in urejeno pristopno izjavo.

Na občnem zboru lahko sodelujejo in uresničujejo glasovalno pravico le tisti člani, ki bodo plačali tekočo članarino najkasneje do torka 07.05.2019 do 18.00 ure, in istočasno izpolnili pristopno izjavo.

Vsak član kluba, ki ima pravico udeležbe in glasovanja na občnem zboru, ima pravico, da za zastopanje na občnem zboru pooblasti drugo polnoletno poslovno sposobno osebo, da se v njegovem imenu udeleži občnega zbora in v njegovem imenu uresničuje glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in predloženo na občnem zboru.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na občni zbor prijavijo na sprejemnem mestu najmanj 15 minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih članov potrdili prisotnost.

O vseh točkah dnevnega reda se glasuje z dvigom rok.

Člani oziroma njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom.

Celje, 3. maj 2019                                                                        

                                                                             SMUČARSKI KLUB CELJE,

predsednik Borut Korošec

DRŽAVNA PRVENSTVA U-14, 16

Pretekli konec tedna so na Krvavcu potekala državna prvenstva v slalomu in veleslalomu za tekmovalce do 14 in do 16 let. Naši tekmovalci so dosegli naslednje rezultate.

SLALOM: Ula Omerzu 4. mesto, Maja Sedovnik 7. mesto, Matej Kočevar 9. mesto, Taja Bombač 11. mesto, Alen Hribešek 25. mesto, Lan Dobnik – odstop.

VELESLALOM: Alen Hriberšek 1. mesto, Ula Omerzu 5. mesto, Matej Kočevar 12. mesto, Taja Bombač 14. mesto, Lan Dobnik 22. mesto, Maja Sedovnik – odstop.

DRŽAVNO PRVENSTVO V SUPERVELESLALOMU U-14

Nov dan nove medalje. Alen Hriberšek državni in pokalni zmagovalec v superveleslalomu do 14 let na Krvavcu. Ula Omerzu 8. mesto, Matej Kočevar 15. mesto. 🏅 🏆 💪

MLADINSKO DRŽAVNO PRVENSTVO V SLALOMU

V sredo, 20.3. je v Kranjski Gori potekalo mladinsko državno prvenstvo. Ula Stella Podrepšek pa je kot starejša mladinka postala državna prvakinja.