VODSTVO KLUBA / UPRAVNI ODBOR

Maruša Fras Vengušt – predsednica

Mojca Kidrič – podpresednica

Marko Krušnik – član

Franjo Dolenc – član

Marko Tovornik – član

Uroš Umerzu – član

NADZORNI ODBOR KLUBA

Suzana Grajžl – predsednica

Jasmina Otorepec-Vengust – član

Boštjan Podrepšek – član

DISCIPLINSKA KOMISIJA

Žiga Rosina – predsednik

Niko Sedovnik – član

Katarina Bandel – član

STROKOVNI SVET KLUBA

Gašper Marguč – predsednik

Gregor Koštomaj – član

Marko Šumer – član

DELOVNA EKIPA

Marko Tovornik

SEKCIJA VETERANOV

Karli Rom